Oppdatering: NTNU har nå inngått databehandler avtale med Piazza, og vi har igjen tillatelse til å bruke forumet. Se egen kunngjøring om dette.

Fagets forum på Piazza er for øyeblikket deaktivert, på grunn av personvernforordningen, som krever at NTNU inngår en databehandleravtale med Piazza før de kan behandle personinformasjon på vegne av oss. Det jobbes med å få på plass en slik avtale, og alternative løsninger undersøkes.