På grunn av en glipp, så har delkapittel 25.3 falt ut av pensumoversikten, selv om læringsmål K4 sier «Forstå Johnson». Så korrigert pensuminnhold for kapittel 25 er som følger:

Kap. 25: All-pairs shortest paths: Innledning, 25.2 og 25.3

Dette er korrigert i pensumheftet.