I dagens forelesning var det en feil i simuleringen av Johnson. Selv om pseudokoden hadde tilordningen i linje 11, så brukte den bakenforliggende implementasjonen det gale uttrykket . Korrigerte lysark er nå lagt ut.