Jeg har nå lagt ut en problemløsningsguide som vil danne grunnlaget for deler av forelesning 14. Dette heftet er støttelitteratur, og altså ikke pensum. Direktelink finnes også på pensumsiden.