Mange synes det kan være nyttig å diskutere med hverandre og med oss, og som et frivillig tilbud bruker vi Piazza til dette.

Det følgende er offisiell informasjon fra NTNU om bruk av Piazza, hentet fra Piazza-koblingen i Blackboard, der du kan få opprettet en konto mer direkte, og der du finner tilsvarende engelsk tekst.

Viktig informasjon om Piazza

Piazza er et kommunikasjonsverktøy som tilbys undervisere som et supplement, men ikke erstatter for, funksjonalitet i Blackboard som støtter opp under samarbeid og studentaktivitet i undervisningen.

NTNUs vurdering er at all bruk av Piazza skal være frivillig.

Unngå å oppgi eller oppfordre andre til å oppgi sensitive personopplysninger (f.eks. religion, etnisitet, politisk overbevisning, seksualitet, helsestilstand) i Piazza.

Dersom du mener at Piazza brukes på en måte som er i strid med prinsippet om frivillig bruk, oppfordrer vi deg til å melde avvik her.

NTNU har inngått en databehandleravtale med Piazza, i tråd med kravene i ny personvernforordning. Vi oppfordrer studenter og ansatte til å lese gjennom Piazzas personvernerklæring.

Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i Piazza lagres i USA.

Piazza inneholder en komponent kalt «Piazza Network». Denne tjenesten er et globalt karrierenettverk/sosialt nettverk, hvor din kontaktinformasjon gjøres tilgjengelig for andre. Du kan velge å kun bruke Piazza til diskusjoner, og ikke være del av nettverket. I så tilfelle deles ikke din informasjon med andre. NTNU vil ikke være ansvarlig for Piazzas bruk og deling av din informasjon i Piazza Network.

Hvis du tar i bruk Piazza kan du når som helst slette kontoen din, endre personverninnstillingene dine, eller be om innsyn i dataene som er lagret om deg. Henvendelser om innsyn rettes til Piazza.

Les NTNUs personvernerklæring for mer informasjon om hvordan vi behandler din personlige informasjon. NTNU har et personvernombud som kan kontaktes ved spørsmål.