På lysark 219 skulle det ha stått «århundre», ikke «år».