Flere av dere har tatt kontakt om timingen av semesterslutt opp mot eksamensdato – det er bare 3 virkedager mellom siste forelesning og eksamen! Det kan naturligvis gå helt fint, gitt at man har jobbet jevnt i løpet av semesteret, men det er vel i overkant knapp tid til å forberede seg på.

Så for å gjøre innspurten forhåpentligvis litt enklere (eller i hvert fall gi dere et litt større pusterom mellom undervisningsslutt og eksamen), har vi besluttet å gjøre følgende endringer i forelesningsplanen og øvingsopplegget:

Det vil fortsatt være øvingsforelesning 19. november: Dette blir en oppsummeringstime holdt av øvingsstaben, litt i retning spørretimer som holdes i eksamensperioden i enkelte emner.