Fagets øvingsopplegg er obligatorisk, og består av både teoretiske og praktiske øvinger. Rammene for øvingsopplegget er som følger:

  • Det er tilsammen 11 teoriøvinger og 11 praksisøvinger.
  • For å få godkjent øvingsopplegget må du få godkjent 7 teoriøvinger og 7 praksisøvinger.
  • Øvingene leveres ut ukentlig og har ca. 2 ukers frist, unntatt siste øving, som har 1 ukes frist. (Mer spesifikk tidsfrist ser du i margen til høyre for oppgaven inne i INGInious.
  • Oppgavene leveres individuelt, men det er tillatt å samarbeide i grupper på opptil 3 studenter.
  • Teoriøvingene kan leveres et begrenset antall ganger (oppgitt i øvingen).
  • Å kopiere løsninger fra andre er ikke tillatt.

De samme reglene gjelder for obligatoriske øvinger som for eksamen: Kok og annen fusk kan medføre utestengning fra NTNU og fratakelse av retten til å gå opp til eksamen ved andre institusjoner under universitets- og høyskoleloven inntil ett år. Dette gjelder også om man medvirker til at andre koker.

Øvingssystem

Vi bruker INGInious som øvingssystem. Både teori- og praksisøvinger ligger inne i systemet, og man leverer også sine besvarelser der. For å få tilgang til et fag i INGInious må du, etter at du har logget inn, registrere deg i faget. Det gør du ved å trykke på knappen «My courses / Register for a course». Du kan også følge denne linken direkte:

Løsningsforslag ligger ikke i INGInious, men gjøres tilgjengelig via Blackboard etter at leveringsfristen har gått ut.

Praksisøvingene implementeres i programmeringsspråket Julia. Mer info finner du her:

Hjelp til øvinger

For å få hjelp til øvingene, kan du oppsøke læringsassistenter som er tilgjengelige store deler av uken (uke 35–47). En oversikt over tid og sted finner du nedenfor.

Ukedag Tid Rom
Mandag 08:15–20:00 A4-156
Tirsdag 08:15–16:00 A4-156
Onsdag 08:15–20:00 A4-156
Torsdag 08:15–20:00 A4-156
Fredag 08:15–16:00 A4-156