Sist endret: 23.09.2016  
 

Obs: Disse sidene er ikke i bruk

Praksisoppgave - På sporet av sprengstoff

[Oppgave] [Levering] [Highscore]

Innleveringsfrist: 04.09.2017 15:00

Velg språk:
- Python
- Java

Løsningsforslag

Følgende filer er tilgjengelige etter at fristen har gått ut:
sprengstoff.py

Rammeverk

Du trenger ikke benytte rammeverket, du kan skrive programmet som du vil.
Filnavn Hva skal endres
sprengstoff.py Funksjonen search(record)
 

Test-data

Inndata Korrekt utdata
input_eksempel_01.txt 123

Oppgave

Du skal lære å traversere (se på alle elementene) en lenket liste. I det utleverte rammeverket er det skrevet kode for å lage en lenket liste. Det viktige i denne øvingen er å forstå hvordan du kan lenke sammen elementer ved hjelp av referanser. Dette er veldig vanlig i objektorientert programmering. Trikset når du lager en lenket liste, er å koble sammen flere objekter av samme klasse, slik at hvert objekt har en referanse (lenke) til ett annet objekt (det 'neste' objektet'). Hvis du så et eller annet sted tar vare på en referanse til det første objektet i lenkingen (det eneste objektet som ikke blir lenket til av noen andre objekter), har du et utgangspunkt for å traverse hele listen av objekter.

Input består av heltall separert av linjeskift. Programmet ditt skal legge inn disse i en lenket liste, traversere den lenkete listen, og skrive ut det høyeste tallet. Du kan tenke på tallene som vekter på dynamittkubber og lenkene du lager mellom kubbene som lunter koblet sammen.

Rammeverk

from sys import stdin


class Record:
  value = None
  next = None

  def __init__(self, value):
    self.value = value
    self.next = None


def search(record):
  # SKRIV DIN KODE HER


def main():
  # reading from stdin and creating a linked list
  first = None
  last = None
  for line in stdin:
    penultimate = last
    last = Record(int(line))
    if first is None:
      first = last
    else:
      penultimate.next = last

  # searching and printing out the result
  print(search(first))


if __name__ == "__main__":
  main()

Variabelbeskrivelse

Rammeverket i denne ovingen bruker Record-objekter. Et Record-objekt har to egenskaper: verdi og neste record. Hvis du har et Record-objekt som heter "record" kan man faa tak i verdien til den ved aa skrive record.value og faa tak i neste record ved aa skrive record.next. Siste record vil ikke ha noen neste record. Da er record.next None. Rammeverket gir deg en variabel, 'records', som er foerste Record-objektet i den lenkede listen. For input-eksempelet vil det vaere et record med verdi 54 hvor neste record er med verdi 37.

Input-eksempel

54
37
100
123
1
54

Tilhørende output

123

Hvordan teste Python-program

Unix

Du kan teste programmet ditt med kommandoen:

  python program.py < input.txt

Windows

 • Lagre programmet ditt på feks m:\tdt4120\
 • Åpne kommandolinje (Start -> Kjør -> cmd)
  • m:
  • cd \tdt4120
  • python.exe program.py < input.txt
 • Merk at hvis du bare skriver "python", ikke "python.exe", ser det ut til ofte å oppstå en feil fordi python prøver å kjøre inputfilen også.