Sist endret: 23.09.2016  
 

Teorioppgave - Problemer og algoritmer

[Oppgave] [Levering] [Løsningsforslag]

Innleveringsfrist: 04.09.2017 15:00

NB! Du er ikke innlogget. Logg inn for å få frem det du har skrevet tidligere.
Dersom du har levert øvingen fra før, vil det du har levert bli slettet dersom du klikker på 'Vis alternativer'

NB! Det du skriver i tekstfeltene blir ikke vurdert som en del av besvarelsen. De er kun til eget bruk, før du velger 'Vis alternativer'.

Oppgave 1

a) En instans av et problem er ... (12.5 %)


b) Hvilket alternativ beskriver best algoritmer og datastrukturer? (12.5 %)


c) Hva er pseudokode? (12.5 %)


d) I dette faget vil vi i hovedsak vurdere algoritmer ut fra ... (12.5 %)


Ønsker gjennomgang: (Sett kryss dersom du ønsker at oppgaven ovenfor skal bli gjennomgått på øvingsforelesning)

Oppgave 2

I denne oppgaven skal vi se på en variant av spillet Nim. Reglene er som følger: To spillere skal etter tur plukke vekk fyrstikker fra en haug på bordet. Den som plukker opp den siste fyrstikken har tapt. Hver spiller må plukke opp mins en fyrstikk i hver runde, og kan maksimal plukke opp seks fyrstikker.

a) Hvis det er 5 fyrstikker igjen, hvor mange må du ta for å vinne? (12.5 %)


b) Hvis det er 10 fyrstikker igjen, hvor mange må du ta for å vinne? (12.5 %)


c) Hvis det er 250 fyrstikker igjen og det er din tur, hvor mange fyrstikker må du ta for å vinne? (Hint: finn en generell strategi.) (12.5 %)


d) Hvis det er 134 fyrstikker igjen, hvor mange må du ta for å vinne? (12.5 %)


Ønsker gjennomgang: (Sett kryss dersom du ønsker at oppgaven ovenfor skal bli gjennomgått på øvingsforelesning)

Stikkord til forelesning

Du får mer utbytte av en forelesning dersom du på forhånd vet helt overfladisk hva den handler om. Du bør ane hva stikkordene for neste forelesning betyr.
Skriv gjerne ned kommentarer til stikkordene for neste forelesning og se over dem på neste teoriøving.

Kommentarer til stikkordene er kun til eget bruk og blir ikke vurdert av andre.

Det er ikke lagt inn noen stikkord for neste forelesning.


Eventuelt tidligere innlevering vil bli OVERSKREVET om du klikker på 'Vis alternativer'.