Sist endret: 23.09.2016  
 

Obs: Disse sidene er ikke i bruk

Teorioppgave - Dynamisk programmering

[Oppgave] [Levering] [Løsningsforslag]

Innleveringsfrist: 09.10.2017 15:00

NB! Du er ikke innlogget. Logg inn for å få frem det du har skrevet tidligere.
Dersom du har levert øvingen fra før, vil det du har levert bli slettet dersom du klikker på 'Vis alternativer'

NB! Det du skriver i tekstfeltene blir ikke vurdert som en del av besvarelsen. De er kun til eget bruk, før du velger 'Vis alternativer'.

Oppgave 1

a) Hva innebærer overlappende delproblemer? (5 %)


b) Hvilket av disse problemene er hensiktsmessig å løse med dynamisk programmering? (5 %)


c) Når er det hensiktsmessig å bruke dynamisk programmering? (5 %)


Ønsker gjennomgang: (Sett kryss dersom du ønsker at oppgaven ovenfor skal bli gjennomgått på øvingsforelesning)

Oppgave 2

I denne oppgaven skal vi ta for oss et rektangulært rutenett gitt som følger:


Vi skal nå prøve å finne ut av hvor mange veier det finnes fra punkt start (punkt [1, 1]) til punkt Mål (punkt [m, n]) under visse restriksjoner.
En lovlig vei fra Start til Mål defineres ved at et skritt fra punkt [i, j] på veien skal gå enten til punktet [i+1, j] eller til punktet [i, j+1]. To veier er forskjellige dersom de ikke er identisk like, skritt for skritt.
Funksjonen T(i, j) skal gi antall veier fra punkt [1, 1] til punkt [i, j]. Dette fører til at T(1, 2) = 1 og T(3, 2) = 3.

a) Hva blir T(1, 4) ? (10 %)


b) Hva blir T(4, 3)?(Det kan være lurt å prøve å finne et system for ? svare p? oppgaven) (15 %)


c) Finn et uttrykk som gjør deg i stand til å regne ut T(m, n). T(m, n) = ? (35 %)


Ønsker gjennomgang: (Sett kryss dersom du ønsker at oppgaven ovenfor skal bli gjennomgått på øvingsforelesning)

Oppgave 3

Stavkutting problemet
Gitt en stav med lengde n. En stav med lengde i kan selges for pi, for i=1,2,...,n. Finn hvordan staven skal kuttes opp slik at du maksimerer inntekten R ved å selge staven.
Hva blir R gitt:

a)
N=4
p1 = 4, p2 = 9, p3 = 15, p4 = 18
(5 %)


b)
N=8
p1 = 4, p2 = 9, p3 = 15, p4 = 18, p5 = 21, p6 = 28, p7 = 31, p8 = 37
(5 %)


c) Hvor mange delproblemer må man løse for å finne optimal løsning for stavkutting problemet? (5 %)


Ønsker gjennomgang: (Sett kryss dersom du ønsker at oppgaven ovenfor skal bli gjennomgått på øvingsforelesning)

Oppgave 4

Ryggsekkproblemet:
Gitt n elementer med vekt w1,...,wn og verdi v1,...,vn og en ryggsekk med kapasitet W, finn den mest verdifulle kombinasjonen av elementer du får plass til i sekken. V er da den totale verdien av denne kombinasjonen.

Hva blir V gitt:

a) W = 5
v1 = 12, v2 = 10, v3 = 20, v4 = 15
w1 = 2, w2 = 1, w3 = 3, w4 = 2
(5 %)


b) W = 740
v1 = 18, v2 = 27,v3 = 51, v4 = 36, v5 = 24, v6 = 22, v7 = 29, v8 = 10, v9 = 24, v10 = 40
w1 = 320, w2 = 301, w3 = 371, w4 = 296, w5 = 303, w6 = 359, w7 = 148, w8 = 275, w9 = 296, w10 = 395
(5 %)


Ønsker gjennomgang: (Sett kryss dersom du ønsker at oppgaven ovenfor skal bli gjennomgått på øvingsforelesning)

Stikkord til forelesning

Du får mer utbytte av en forelesning dersom du på forhånd vet helt overfladisk hva den handler om. Du bør ane hva stikkordene for neste forelesning betyr.
Skriv gjerne ned kommentarer til stikkordene for neste forelesning og se over dem på neste teoriøving.

Kommentarer til stikkordene er kun til eget bruk og blir ikke vurdert av andre.

Det er ikke lagt inn noen stikkord for neste forelesning.


Eventuelt tidligere innlevering vil bli OVERSKREVET om du klikker på 'Vis alternativer'.