Algdat er et populært mål for blæsting (av å skape blest om), dvs. promotering av studentaktiviteter og lignende . Tilbakemeldingen fra studentene er at de ønsker å tillate blæsting, men at det må begrenses.1 Vi har derfor følgende retningslinjer.2

(Si gjerne ifra om at du har lest disse retningslinjene, så slipper vi å henvise til dem.)

Adgang til blæsting

Ta kontakt og be om å få komme på en bestemt dato. Se timeplanen for info om dager, tider og lokaler. Sjekk gjerne spamfilteret om du ikke hører fra oss.

Helst bør det være faglig relevant, som programmeringskurs, salg av kompendier o.l. Det bør i det minste ha tilknytning til NTNU eller en studentorganisasjon ved NTNU.

Er innholdet litt på siden, bør du heller velge andre kanaler, som f.eks. plakater, løpesedler eller stand på stripa. Eksterne bedrifter som vil drive promosjon kan kontakte linjeforeningene.

Med mindre det er helt spesielle grunner til noe annet, så vil det være de to første som ber om adgang. Om du er for sent ute så kan du likevel få skrive opp info om arrangementet på tavla.

Retningslinjer for blæsting

Blæstingen holdes i starten av pausen for å sikre at den ikke går ut over forelesningstiden.

La folk gå ut Ikke be dem bli sittende. De må få benytte pausen.
Hold det kort Helst under et minutt. Absolutt maks er to minutter.
Bruk mikrofon Snakk tydelig, inn i mikrofonen. Ikke alle hører like godt.
Ikke bruk prosjektør Ingen lysark, video eller musikk. Det fører gjerne til forsinkelser.
Informer, ikke reklamer Gi sentral informasjon effektivt. Ikke bruk tid på å motivere.
  1. Basert på spørreundersøkelse høsten 2019, med 359 respondenter. 

  2. Se også retningslinjer for blæsting i Informasjonsteknologi, grunnkurs