Pensumboka er Introduction to Algorithms av Cormen mfl., fjerde utgave. Mer detaljert oversikt over hvilke deler som inngår i pensum, hvilke deler av pensum som knytter seg til hvilken forelesning, og hva som er de spesifikke læringsmålene for hver del finner du i pensumheftet.

For noen mindre feil i pensumheftet, se errata.

Nedenfor finner du også en problemløsningsguide som kun er støttelitteratur (altså ikke pensum).

Det kan være lurt å med skriftlig refleksjon som en del av arbeidet med stoffet, både for å få en dypere forståelse for det og for å få en oversikt over hva du ikke helt har forstått ennå.