Pensumboka er Introduction to Algorithms av Cormen m.fl. Mer detaljert oversikt over hvilke deler som inngår i pensum, hvilke deler av pensum som knytter seg til hvilken forelesning, og hva som er de spesifikke læringsmålene for hver del finner du i pensumheftet.

Nedenfor finner du også en problemløsningsguide som kun er støttelitteratur (altså ikke pensum).