Pensum kan være utfordrende å sette seg inn i helt på egen hånd, og mange vil nok ha god nytte av emnets forelesninger. De ordinære forelesningene fokuserer på å forklare ideene i læreboka, mens øvingsforelesningene handler mer spesifikt om innholdet i øvingene. Det foreleses i uke 35-47. Informasjon om tid og sted finner du nedenfor. Tema for hver enkelt ordinære forelesning, med tilhørende læringsmål, er beskrevet i pensumheftet.

Ukedag Tid Type Rom
Tirsdag 16:15–18:00 Ø R1
Fredag 12:15–14:00 F R1
Onsdag 13. nov. 14:15–16:00 F F1
Fredag 22. nov. Avlyst F R1

F: Ordinær forelesning. Ø: Øvingsforelesning.

En feil som ser ut til å oppstå av og til er at lysarkene ikke kommer med i strømmingen. Som en nødløsning kan du da hente lysarkene som PDF nedenfor, og følge med i dem på egen hånd. Det skal være mulig å se på videoen når lysarkene skiftes.

Lysark

Lysark for de ordinære forelesningene:

Forelesning Full Kort Tillegg
Forelesning 1 PDF PDF
Forelesning 2 PDF PDF
Forelesning 3 PDF PDF
Forelesning 4 PDF PDF
Forelesning 5 PDF PDF
Forelesning 6 PDF PDF PDF
Forelesning 7 PDF PDF PDF
Forelesning 8 PDF PDF PDF
Forelesning 9 PDF PDF PDF
Forelesning 10 PDF PDF PDF
Forelesning 11 PDF PDF PDF
Forelesning 12 PDF PDF PDF
Forelesning 13 PDF PDF PDF

Tillegg er f.eks. oppgaver brukt som avbrekk i forelesningen.

Lysark for øvingsforelesningene:

Forelesning Full
Øvingsforelesning 1 PDF
Øvingsforelesning 2 PDF
Øvingsforelesning 3 PDF
Øvingsforelesning 4 PDF
Øvingsforelesning 5 PDF
Øvingsforelesning 6 PDF
Øvingsforelesning 7 PDF
Øvingsforelesning 8 PDF
Øvingsforelesning 9 PDF
Øvingsforelesning 10 PDF
Øvingsforelesning 11 PDF
Øvingsforelesning 12 PDF