Pensum kan være utfordrende å sette seg inn i helt på egen hånd, og mange vil nok ha god nytte av emnets forelesninger. De ordinære forelesningene fokuserer på å forklare ideene i læreboka, mens øvingsforelesningene handler mer spesifikt om innholdet i øvingene.

Informasjon om tid og sted finner du nedenfor. Tema for hver enkelt ordinære forelesning, med tilhørende læringsmål, er beskrevet i pensumheftet.

I en del av forelesningene blir det gitt ut oppgaver man kan jobbe med, diskutere og reflektere over. Om du har mulighet til å se forelesningene sammen med noen som du kan diskutere med, kan det være nyttig. Det kan også være nyttig å ha et fast sted for notater (en notatbok eller lignende), som du også kan bruke til refleksjon.

Det foreleses i uke 34–47.

Det er ikke øvingsforelesning i uke 34.

De ordinære forelesningene gjennomføres med strømming, opptak og fysisk oppmøte. Både strømming og opptak av ordinære forelesninger finnes i emnets Panopto-mappe:

Ukedag Tid Type Rom
Mandag 10:15–12:00 Forelesning/Øving S6
Onsdag 08:15–11:00 Forelesning R1

Ukeplan, ordinære forelesninger

Lysark legges ut som PDF i tabellen nedenfor. Relevant pensum finnes i pensumheftet.

For en liste med feil og korreksjoner til forelesningene, se errata.

Uke Forelesning Full Kort Tillegg Bonus
34 1.   Problemer og algoritmer PDF PDF PDF PDF
35 2.   Datastrukturer PDF PDF PDF PDF
36 3.   Splitt og hersk PDF PDF PDF
37 4.   Rangering i lineær tid PDF PDF PDF PDF
38 5.   Rotfaste trestrukturer PDF PDF PDF PDF
39 6.   Dynamisk programmering PDF PDF PDF PDF
40 7.   Grådighet og stabil matching PDF PDF PDF PDF
41 8.   Traversering av grafer PDF PDF PDF PDF
42 9.   Minimale spenntrær PDF PDF PDF PDF
43 10.   Korteste vei fra én til alle PDF PDF PDF PDF
44 11.   Korteste vei fra alle til alle PDF PDF PDF
45 12.   Maksimal flyt PDF PDF PDF PDF
46 13.   NP-kompletthet PDF PDF PDF
47 14.   NP-komplette problemer PDF PDF

Full er den fulle versjonen av lysarkene, med noen ekstra kommentarer.

Kort er en nedkortet versjon, der mesteparten av algoritmesimuleringer o.l. er fjernet.

Tillegg er f.eks. oppgaver brukt som avbrekk i forelesningen.

Bonus er materiale som ikke ble brukt i forelesningen, men som kanskje kan være interessant likevel.

Øvingsforelesninger

Øvingsforelesningene brukes i stor grad til oppgaveløsning. For tid og sted, se tabell over.

Lysark og løsningsforslag finner du i Blackboard.