Eksamen er skriftlig, med hjelpemiddelkode D (ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt; bestemt, enkel kalkulator tillatt).

Sted for eksamen offentliggjøres tre dager før eksamen. Mer info finner du på emnesiden. Du kan også finne sted for eksamen på Studentweb.

Gamle eksamener

Gamle eksamener kan være nyttige å se på for å teste din egen forståelse av fagstoffet, men husk at eksamensformen kan endre seg fra år til år, så det lønner seg ikke nødvendigvis å prioritere altfor snever «eksamenstrening».

Hvis du vil prøve deg på gamle eksamener, kan følgende være noe å tenke på:

  1. Prøv å løse oppgaven før du ser på løsningen.
  2. Om du ikke klarer en oppgave, les relevant pensum og jobb med relevante læringsmål.
  3. Når du har jobbet med med stoffet og klarer oppgaven, sjekk løsningen.

Om du hopper over punkt 2, kan det gi deg falsk trygghet. Du forstår løsningen, men har ikke mestret læringsmålet. Om du ikke forstår løsningen bør du fokusere på punkt 2.

Studer systematisk: Reflekter over hva du ikke forstår og ikke kan, og jobb med å sette deg inn i det.

2019, novemberløsningsforslag · engelsk oppgavesett
2019, augustløsningsforslag · engelsk oppgavesett
2018, desemberløsningsforslag · engelsk oppgavesett
2018, augustløsningsforslag
2017, desember1løsningsforslag · engelsk oppgavesett
2017, augustløsningsforslag
2016, desemberløsningsforslag · engelsk oppgavesett
2016, augustløsningsforslag · engelsk oppgavesett
2015, desemberløsningsforslag · engelsk oppgavesett
2015, august1,2løsningsforslag · engelsk oppgavesett
2014, desember1løsningsforslag · engelsk oppgavesett
2014, august1,2løsningsforslag · engelsk oppgavesett
2013, desemberløsningsforslag · engelsk oppgavesett
2013, augustløsningsforslag
2012, desember1løsningsforslag · engelsk oppgavesett
2012, augustløsningsforslag · engelsk oppgavesett
2011, desemberløsningsforslag · engelsk oppgavesett
2011, augustløsningsforslag · engelsk oppgavesett
2010, desemberløsningsforslag · engelsk oppgavesett
2010, augustløsningsforslag
2009, desemberløsningsforslag · engelsk oppgavesett
2009, augustløsningsforslag
2008, desemberløsningsforslag · engelsk oppgavesett
2008, augustløsningsforslag
2007, desemberløsningsforslag
2007, augustløsningsforslag
2007, juni, it1105løsningsforslag
2006, desemberløsningsforslag · engelsk oppgavesett
2006, augustløsningsforslag · engelsk oppgavesett
2006, mai, it1105løsningsforslag
2005, desemberløsningsforslag
2005, augustløsningsforslag
2005, juni, it1105løsningsforslag
2004, desemberløsningsforslag · engelsk oppgavesett
2004, augustløsningsforslag · engelsk oppgavesett
2004, juni, it1105løsningsforslag
2003, desemberløsningsforslag · engelsk oppgavesett
2003, august, sif8010løsningsforslag
2002, desember, sif8010løsningsforslag
2002, august, sif8010løsningsforslag · engelsk oppgavesett
2002, juni, mnfit115
2001, desember, sif8010løsningsforslag
2001, august, sif8010løsningsforslag
2000, desember, sif8010løsningsforslag
2000, juli, sif8010løsningsforslag · engelsk oppgavesett
2000, juli, 78010løsningsforslag · engelsk oppgavesett
1999, desember, sif8010løsningsforslag
1999, august, sif8010løsningsforslag
1998, desember, sif8010løsningsforslag · engelsk oppgavesett
1998, desember, 78010
1997, desember, 45011løsningsforslag
1997, august, 45011løsningsforslag
1996, desember, 45011løsningsforslag
1996, august, 45011løsningsforslag
1996, januar, 45011løsningsforslag
1995, august, 45011løsningsforslag
1995, januar, 45011løsningsforslag
1994, august, 45011løsningsforslag
1994, januar, 45011løsningsforslag
1993, august, 45011løsningsforslag
1993, januar, 45011løsningsforslag
1992, august, 45011løsningsforslag
1992, januar, 45011løsningsforslag