Oppdatert informasjon om eksamensform, dato og sted finner du på emnesiden og på Studentweb. Utsatt eksamen avholdes i uke 32–33. Eksakt dato publiseres også på emnesiden, vanligvis i midten av juli. Husk å velge riktig semester (forrige høst/vår), for å få opp informasjon om utsatt eksamen.

Eksamen inneholder ikke programmering

I øvingsopplegget er det programmeringsoppgaver, men disse er der for å hjelpe dere med å forstå algoritmene og prinsippene i pensum bedre, som et supplement og alternativ til de rene teorioppgavene. Selv om det er generelle læringsmål for emnet som handler om å utvikle og realisere datatekniske løsninger, så er det ingen av de spesifikke læringsmålene som dreier seg om f.eks. Python-programmering. Det gis følgelig ikke faktiske programmeringsoppgaver på eksamen, der man må skrive kode. I stedet kan dere bli bedt om å konstruere algoritmer, og beskrive disse som dere selv mener er hensiktsmessig. (Se også FAQ for spørsmål om kode/pseudokode på eksamen.)

Gamle eksamener

Gamle eksamener kan være nyttige å se på for å teste din egen forståelse av fagstoffet, men husk at eksamensformen kan endre seg fra år til år, så det lønner seg ikke nødvendigvis å prioritere altfor snever «eksamenstrening».

Hvis du vil prøve deg på gamle eksamener, kan følgende være noe å tenke på:

  1. Prøv å løse oppgaven før du ser på løsningen.
  2. Om du ikke klarer en oppgave, les relevant pensum og jobb med relevante læringsmål.
  3. Når du har jobbet med med stoffet og klarer oppgaven, sjekk løsningen.

Om du hopper over punkt 2, kan det gi deg falsk trygghet. Du forstår løsningen, men har ikke mestret læringsmålet. Om du ikke forstår løsningen bør du fokusere på punkt 2.

Studer systematisk: Reflekter over hva du ikke forstår og ikke kan, og jobb med å sette deg inn i det.

Gamle hjemmeeksamener er mindre representative

Fra og med august 2020 til og med august 2022 ble det pga. koronapandemien kun avholdt hjemmeeksamen, med karakterskala bestått/ikke bestått. Disse eksamenssettene er mindre representative enn de andre, f.eks. med færre oppgaver som krever mer utfyllende drøfting.

Noen gamle eksamenssett har forklaringer i FAQ-en

Enkelte oppgavesett har forklaringer i FAQ-en, angitt med tall etter måneden, som f.eks. «august1,2». Om det er oppgaver du ikke forstår, ta gjerne en kikk på disse forklaringene først, for å se om det du lurer på er besvart der.

2023, desemberløsningsforslag · engelsk oppgavesett
2023, augustløsningsforslag
2022, desember1løsningsforslag · engelsk oppgavesett
2022, august1(obs: hjemmeeksamen)løsningsforslag
2021, desember1(obs: hjemmeeksamen)løsningsforslag
2021, august1(obs: hjemmeeksamen)løsningsforslag
2020, november(obs: hjemmeeksamen)løsningsforslag · engelsk oppgavesett
2020, august(obs: hjemmeeksamen)løsningsforslag · engelsk oppgavesett
2019, november1løsningsforslag · engelsk oppgavesett
2019, augustløsningsforslag · engelsk oppgavesett
2018, desemberløsningsforslag · engelsk oppgavesett
2018, augustløsningsforslag
2017, desember1løsningsforslag · engelsk oppgavesett
2017, august1løsningsforslag
2016, desemberløsningsforslag · engelsk oppgavesett
2016, augustløsningsforslag · engelsk oppgavesett
2015, desemberløsningsforslag · engelsk oppgavesett
2015, august1,2løsningsforslag · engelsk oppgavesett
2014, desember1løsningsforslag · engelsk oppgavesett
2014, august1,2løsningsforslag · engelsk oppgavesett
2013, desemberløsningsforslag · engelsk oppgavesett
2013, august1løsningsforslag
2012, desember1løsningsforslag · engelsk oppgavesett
2012, augustløsningsforslag · engelsk oppgavesett
2011, desemberløsningsforslag · engelsk oppgavesett
2011, augustløsningsforslag · engelsk oppgavesett
2010, desemberløsningsforslag · engelsk oppgavesett
2010, augustløsningsforslag
2009, novemberløsningsforslag · engelsk oppgavesett
2009, augustløsningsforslag
2008, desemberløsningsforslag · engelsk oppgavesett
2008, augustløsningsforslag
2007, desemberløsningsforslag · engelsk oppgavesett
2007, august1løsningsforslag
2007, juni, it1105løsningsforslag
2006, desemberløsningsforslag · engelsk oppgavesett
2006, augustløsningsforslag · engelsk oppgavesett
2006, mai, it1105løsningsforslag
2005, desemberløsningsforslag
2005, augustløsningsforslag
2005, juni, it1105løsningsforslag
2004, desember1løsningsforslag · engelsk oppgavesett
2004, augustløsningsforslag · engelsk oppgavesett
2004, juni, it1105løsningsforslag
2003, desemberløsningsforslag · engelsk oppgavesett
2003, august, sif8010løsningsforslag
2002, desember, sif8010løsningsforslag
2002, august, sif8010løsningsforslag · engelsk oppgavesett
2002, juni, mnfit115
2001, desember, sif8010løsningsforslag
2001, august, sif8010løsningsforslag
2000, desember, sif8010løsningsforslag
2000, juli, sif8010løsningsforslag · engelsk oppgavesett
2000, juli, 78010løsningsforslag · engelsk oppgavesett
1999, desember, sif8010løsningsforslag
1999, august, sif8010løsningsforslag
1998, desember, sif8010løsningsforslag · engelsk oppgavesett
1998, desember, 78010
1997, desember, 45011løsningsforslag
1997, august, 45011løsningsforslag
1996, desember, 45011løsningsforslag
1996, august, 45011løsningsforslag
1996, januar, 45011løsningsforslag
1995, august, 45011løsningsforslag
1995, januar, 45011løsningsforslag
1994, august, 45011løsningsforslag
1994, januar, 45011løsningsforslag
1993, august, 45011løsningsforslag
1993, januar, 45011løsningsforslag
1992, august, 45011løsningsforslag
1992, januar, 45011løsningsforslag