Velkommen til nettsidene for emnet TDT4120 Algoritmer og datastrukturer! Her finner du forhåpentligvis det du trenger av informasjon for praktisk gjennomføring av emnet. For mer generell informasjon, se den offisielle emnebeskrivelsen.

Beskjeder og kunngjøringer i emnet legges ut på Blackboard. Forumet er et frivillig supplement.

For å få hjelp til øvingene (med fysisk oppmøte eller i Zoom), kan du stille deg i kø:

Studassene er tilgjengelige alle hverdager, både digitalt og fysisk. Se øvingssiden for tidspunkter.