Velkommen til nettsidene for emnet TDT4120 Algoritmer og datastrukturer! Her finner du forhåpentligvis det du trenger av informasjon for praktisk gjennomføring av emnet. For mer generell informasjon, se den offisielle emnebeskrivelsen.

Forumet er frivillig. Om du vil promotere noe, se retningslinjer for blæsting.

Beskjeder

 • Siste øving og forelesning

  Flere av dere har tatt kontakt om timingen av semesterslutt opp mot eksamensdato – det er bare 3 virkedager mellom siste forelesning og eksamen! Det kan naturligvis gå helt fint, gitt at man har jobbet jevnt i løpet av semesteret, men det er vel i overkant knapp tid til å forberede seg på.

 • Feil i forelesning 1

  På lysark 219 skulle det ha stått «århundre», ikke «år».

 • Om bruk av Julia

  Jeg har lagt til en side om bruk av Julia.

 • Midlertidige tekniske problemer

  Vi har hatt noen midlertidige tekniske problemer med INGInious og øving 1, teori og praksis, og øvingene har derfor tidvis vært skjult mens de ble fikset. Ting skal være i orden igjen nå.

 • Bruk av Piazza

  Mange synes det kan være nyttig å diskutere med hverandre og med oss, og som et frivillig tilbud bruker vi Piazza til dette.

 • Problemløsningsguide

  Jeg har nå lagt ut en problemløsningsguide som vil danne grunnlaget for deler av forelesning 14. Dette heftet er støttelitteratur, og altså ikke pensum. Direktelink finnes også på pensumsiden.

 • Login-problem-tips

  Noen har av og til problemer med å logge inn i den nye INGInious-versjonen – de får til å gjennomføre innloggingen, men blir så sendt tilbake til forsiden uten å være logget inn. Det ser ut til at en fiks for dette er å avslutte og starte opp nettleseren igjen, og så logge inn på nytt. Vi håper å finne ut hva dette skyldes, og få fikset det på en bedre måte, men foreløpig håper vi dette i hvert fall løser problemet for dem det gjelder.

 • Ny øvingstjener

 • Problemer etter strømstans

  På grunn av strømbrudd torsdag 8. november så har flere maskiner hatt problemer, inkludert inginious.idi.ntnu.no, som har gjort det umulig å jobbe med øving 11, som opprinnelig hadde frist fredag 9. Derfor utsettes fristen for øving 11 til tirsdag 13. november kl. 16:00. Det jobbes fortsatt med en teknisk løsning.

 • Oppdatering av VPN

  Det ble postet om dette på Piazza 5. oktober, men for sikkerhets skyld: Den gamle VPN-tjeneren sslvpn.ntnu.no fungerer ikke lenger. Man må nå bruke vpn.ntnu.no. Mer informasjon finner du på Innsida.

 • Korrigerte lysark, Johnson

  I dagens forelesning var det en feil i simuleringen av Johnson. Selv om pseudokoden hadde tilordningen i linje 11, så brukte den bakenforliggende implementasjonen det gale uttrykket . Korrigerte lysark er nå lagt ut.

 • Korreksjon: 25.3 er pensum

  På grunn av en glipp, så har delkapittel 25.3 falt ut av pensumoversikten, selv om læringsmål K4 sier «Forstå Johnson». Så korrigert pensuminnhold for kapittel 25 er som følger:

 • Midlertidig stans i bruk av Piazza

  Oppdatering: NTNU har nå inngått databehandler avtale med Piazza, og vi har igjen tillatelse til å bruke forumet. Se egen kunngjøring om dette.