Dere kan komme i kontakt med oss på flere måter, der valg av kommunikasjonskanal kommer an på hva henvendelsen gjelder.

Sensitive personopplysninger må ikke sendes per e-post eller postes på forumet.

  • Snakk med en læringsassistent om du har spørsmål om øvingene eller har tekniske problemer.
  • Post på forumet om du har faglige spørsmål som kanskje kan besvares av andre studenter, eller der svaret kan være av interesse for flere.
  • Send oss e-post dersom du har tekniske, faglige eller andre problemer eller spørsmål som ikke kan håndteres via de andre kanalene.

Om du ikke får svar på e-post, sjekk gjerne spamfilteret ditt.

Merk at om du sender e-post (til algdat@idi.ntnu.no) så går denne til flere medlemmer av fagstaben. Det er naturligvis også mulig å kontakte oss enkeltvis, f.eks. ved å søke oss opp i NTNUs webmail.

Merk at helseopplysninger regnes som sensitive, så ikke send e-post om f.eks. sykdom.

For ytterligere hjelp, som studieveiledning, tilrettelegging, eller bare noen å snakke med, se oversiktssiden om veiledning for studenter.