Dere kan komme i kontakt med oss på flere måter, der valg av kommunikasjonskanal kommer an på hva henvendelsen gjelder.

  • Snakk med en læringsassistent om du har spørsmål om øvingene eller har tekniske problemer.
  • Post på Piazza om du har faglige spørsmål som kanskje kan besvares av andre studenter, eller der svaret kan være av interesse for flere.
  • Send oss e-post dersom du har tekniske, faglige eller andre problemer eller spørsmål som ikke kan håndteres via de andre kanalene.

Merk at om du sender e-post (til algdat@idi.ntnu.no) så går denne til flere medlemmer av fagstaben. Det er naturligvis også mulig å kontakte oss enkeltvis, f.eks. ved å søke oss opp i NTNUs webmail.