Dette er en oversikt over feil som har sneket seg inn i forelesningene og pensumheftet, høsten 2023.

Pensumhefte

  • Prosedyren Knapsack’ skulle ha hatt en linje som returnerer $K[n,W]$ til slutt.

Forelesning 1

  • Side 496: Her skal det stå $i/2$ nederst, ikke $j/2$.

Forelesning 2

  • Side 173: Her skal det stå Chained-Hash-Delete, ikke Direct-Address-Delete.

Forelesning 4

  • Side 324–329: I stedet for $1,\dots,n-1$ skal det her stå $0,\dots,n-1$.

Forelesning 5

  • Side 141–142: Her er kommentarene nederst byttet om. Det er $y$ som er «forrige node» og $x$ som er «nåværende node».

Forelesning 6

  • Prosedyren Knapsack skulle ha hatt en linje som returnerer $K[n,W]$ til slutt. Den burde også hete Knapsack’, som i pensumheftet.

Forelesning 7

  • Side 41: $v_{k-1}$ skal være $v_{i_{k-1}}$.

Forelesning 11

  • Side 670–679: Disse lysarkene er duplikater, og skulle ikke ha vært med.

Forelesning 14

  • Side 41, 49: Her skal det stå $\land$ mellom de to siste disjunksjonene, ikke $\lor$.