Dette er en oversikt over feil som har sneket seg inn i forelesningene, høsten 2023.

Forelesning 1

  • Side 496: Her skal det stå $i/2$ nederst, ikke $j/2$.

Forelesning 2

  • Side 173: Her skal det stå Chained-Hash-Delete, ikke Direct-Address-Delete.

Forelesning 4

  • Side 324–329: I stedet for $1,\dots,n-1$ skal det her stå $0,\dots,n-1$.

Forelesning 5

  • Side 141–142: Her er kommentarene nederst byttet om. Det er $y$ som er «forrige node» og $x$ som er «nåværende node».