I læreboka brukes $\lg n$ som forkortelse på $\log_2 n$, mens $\log n$ ikke har noe spesifisert grunntall. Grunntallet utgjør bare en konstantfaktor, så hvorfor ikke bare bruke $\log n$ i asymptotisk notasjon? Grunnen til at vi i øvinger og lysark o.l. gjerne bruker $\lg n$ er at det er dette læreboka gjør, ganske konsekvent.

De oppgir ikke grunnen til det, men det kan være for å tydeliggjøre at det i all hovedsak er logaritmer som kommer av gjentatte halveringer, og som altså i en mer presis form (uten asymptotisk notasjon) ville ha vært $\log_2$, det vil si $\lg$. Om man ser hva andre forfattere bruker, derimot, finner man fort at det er ganske vanlig å skrive f.eks. $O(n\log n)$ heller enn $O(n\lg n)$, selv om begge deler brukes.

Med andre ord:

I asymptotisk notasjon er $\log$ vanligst, men både $\log$ og $\lg$ er akseptabelt.

Men unngå å være mer spesifikk enn $\lg$. Dvs., ikke skriv $O(n\log_2 n)$, eller $O(n \ln n)$ eller lignende.