Denne informasjonen er mest ment for dem som er interesserte i å søke stilling som læringsassistent, og lurer på hva arbeidet går ut på.

Det er to stillingstyper:

Timer Tidligere/uformell betegnelse
100 Studentassistent eller studass
150 Undervisningsassistent eller undass

Studassene er i hovedsak ansvarlige for øvingsveiledning. Det vil normalt gå med 7–8 timer til dette per uke (100 timer totalt), der 5 av timene er faktisk veiledning, og resten er forberedelse, alene eller i studasskollokvie. Noe av veiledningen foregår fysisk, og noe foregår digitalt. Det vil være mulig å ønske seg tidspunkter, og oppgi preferanse for fysisk eller digital veiledning, men det er ikke sikkert vi kan etterkomme alle ønsker her.

Undassene forutsettes å bruke noe mer tid på å sette seg inn i stoffet, så de kan hjelpe studassene ved behov. De er også ansvarlige for å videreutvikle og kvalitetssikre øvinger, og for teknisk drift av de ulike systemene i emnet.