Under eksamen vil faglærer eller stedfortreder være tilgjengelig på telefon, for å håndtere eventuelle problemer, men det er svært begrenset hva vi kan svare på!

Faglærere kan naturligvis tolke instruksen forskjellig, men hovedprinsippet vi følger i TDT4120 er:

Med andre ord, dersom det er en uklarhet som må oppklares eller en feil som må rettes, så gjør vi det normalt ved en felles kunngjøring.

  • En felles kunngjøring er arbeidskrevende og forstyrrende; og
  • Vi kan ta hensyn til feil og mangler under sensur.

Slike problemer kan dere informere om etter eksamen. Med andre ord:

Vi vil altså heller ikke bekrefte at noe er galt eller uklart, dersom det skulle avdekkes, med mindre vi beslutter å gjøre dette i en felles kunngjøring.

  • Hvis du mener en oppgave har en mindre feil eller kan tolkes på flere måter, nevn gjerne kort hvordan du tolker den, eller hvilke antagelser du gjør.
  • Etter eksamen, gi oss tilbakemelding om feil eller uklarheter du mener vi bør ta hensyn til.

Vi vil da kunne justere vekting av oppgaver, endre karaktergrenser eller gi uttelling for andre svar enn dem vi opprinnelig hadde i løsningsforslaget.

Det kan være frustrerende å ikke få svar, men husk at det er likt for alle!